Koszyk jest pusty...

 
 
     STRONA DREWEKS.eu     SKLEP ON-LINE  home   o nas    kontakt     jak kupowac?     regulamin     wysyłka     polityka plików cookies    
PROMOCJE
NOWOŚCI
SKRZYNKI, POJEMNIKI
  » Pojemniki, pudełka
  » Kufry
  » Skrzynki
  » Kasetki, szkatułki
  » Na alkohol
  » Koszyki
  » Herbaciarki
  » Chusteczniki
   
GALANTERIA KUCHENNA
  » Tace
  » Deski, deski do krojenia
  » Plakietki, podstawki
  » Półki
  » Pojemniki
  » Podstawki pod jajka
  » Stojaki, uchwyty
  » Wiadra, kufle
  » Herbaciarki
   
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
  » Wieszaki
  » Ramki
  » Regały, komódki, szafki
  » Szafki na klucze
  » Półki
  » Doniczki, podstawki pod kwiaty
  » Lampy
  » Zegary i akcesoria
  » Plakietki, zawieszki
  » Toaletki
  » Świeczniki
  » Pozostałe
   
ARTYKUŁY BIURO i SZKOŁA
  » Pojemniki biurowe
  » Sztalugi
   
BIŻUTERIA
  » Kolczyki
  » Bransoletki
  » Korale
  » Dodatki
   
OZDOBY I WYCINANKI
  » Ozdoby drewniane
  » Wycinanki ze sklejki
  » Artykuły toczone
  » Dekoracje bożonarodzeniowe
  » Dekoracje wielkanocne
   
MODELE, FIGURKI, GRY
   
AKCESORIA METALOWE I DODATKI
   
SERWETKI I PAPIERY
  » Serwetki - Kwiaty
  » Serwetki - Rośliny i zioła
  » Serwetki - Kuchnia, kawa i herbata
  » Serwetki - Dla dzieci
  » Serwetki - Zwierzęta
  » Serwetki - Miejsca, ludzie
  » Serwetki - Serca, wzory
  » Serwetki - Okolicznościowe, aniołki
  » Serwetki - Wielkanoc
  » Serwetki - Boże Narodzenie
  » Serwetki ryżowe
  » Papiery ryżowe
  » Papiery klasyczne
   
DECOUPAGE FARBY LAKIERY PĘDZLE
  » Pędzle
  » Farby
  » Pasty
  » Podkłady
  » Kleje
  » Lakiery, rozpuszczalniki
  » Pozostałe
   
PRZEDMIOTY OZDOBIONE
   
WALENTYNKI
  » Serca
  » Pozostałe produkty z sercem
   
WIELKANOC
   
BOŻE NARODZENIE
   
POZOSTAŁE
   
MEBLE
   

 
 
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o
PROMOCJACH i NOWOŚCIACH podaj nam swój adres e-mail.
 


nazwa:
numer:


REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego firmy F.P.H.U. DREWEKS, obowi±zuj±cy od dnia 25.12.2014 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższy Regulamin okre¶la warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego firmy F.P.H.U. DREWEKS, zwanego w dalszej czę¶ci regulaminu Sklepem Internetowym, za pomoc± którego klient może składać zamówienia. Sklep Internetowy firmy znajduje się na stronie: http://www.dreweks.pl/sklep.php .

1.2. Sklep Internetowy jest własno¶ci±  Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej DREWEKS (w skrócie F.P.H.U.DREWEKS)
Józef Antosiak
ul. Ko¶ciuszki 7
34-220 Maków Podhalański
NIP: 552-010-44-29, zwany dalej Sprzedaj±cym.

1.3. Kontakt z firm± F.P.H.U. DREWEKS można nawi±zać poprzez:

a.         e-mail: biuro@dreweks.eu, biurodreweks@dreweks.eu, dreweks@dreweks.eu,

b.        telefonicznie pod numerem +48 (33) 877 30 50, +48 530 170 542;

c.         fax pod numerem +48 (33) 877 30 50;

d.        formularz zamówienia.

1.4. Regulamin Sklepu Internetowego firmy F.P.H.U. DREWEKS jest zawsze dostępny pod adresem http://www.dreweks.pl/regulamin.html .

 

2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1.  Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym można składać za pomoc± formularza z koszykiem zakupów na stronie Sklepu Internetowego, telefonicznie, faksem b±dź też za pomoc± poczty elektronicznej.

2.2. Zamówienia za pomoc± poczty elektronicznej oraz formularza z koszykiem zakupów można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, natomiast zamówienia telefoniczne oraz nadesłane faksem przyjmowane s± od poniedziałku do pi±tku, w godzinach 8:00 – 16:00 (z wył±czeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce).

2.3. By mogło zostać zrealizowane zamówienie, osoba dokonuj±ca zakupu musi udzielić następuj±cych informacji: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, symbol lub nazwę zamawianego towaru oraz jego ilo¶ć, formę dostawy i sposób płatno¶ci.

2.3.1. W przypadku gdy klient poda nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane, Sprzedaj±cy może odst±pić od umowy sprzedaży.

2.4. W przypadku dokonywania zamówienia za pomoc± formularza osoba dokonuj±ca zakupu wybiera towary poprzez dodanie ich do koszyka. Po tym jak zostan± wybrane towary w koszyku zostanie wy¶wietlone podsumowanie złożonego zamówienia, zawieraj±ce informację o rodzaju i ilo¶ci zamawianego towaru, ł±cznej cenie zamawianych produktów, kosztów dostawy, wybranej metodzie i terminie płatno¶ci, wybranym sposobie dostawy. Następnie kupuj±cy musi nacisn±ć przycisk „realizuj i zapłać” i zostanie przekierowany na stronę na której to będzie musiał uzupełnić wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia dane.

2.5. By dokonać zamówienia kupuj±cy musi zaakceptować tre¶ć Regulaminu oraz potwierdzić przekazanie swoich danych osobowych w celu złożenia zamówienia, a następnie nacisn±ć przycisk „wy¶lij zamówienie”.

2.6. Wysłanie przez kupuj±cego zamówienia stanowi złożenie Sprzedaj±cemu oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będ±cych przedmiotem zamówienia.

2.7. Po wysłaniu zamówienia klient otrzymuje wiadomo¶ć e-mail potwierdzaj±c± istotne elementy zamówienia. E-mail ten jest o¶wiadczeniem sprzedaj±cego o przyjęciu oferty.

2.8. W przypadku braku potwierdzenia i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od jego złożenia zamówienie zostanie anulowane.

 

3. DOSTAWA

3.1. Zakupione towary mog± zostać wysłane do miejsca zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również za granicę. Adres powinien zostać wskazany przez kupuj±cego podczas składania zamówienia.

3.2. Kupuj±cy może wybrać następuj±ce formy dostawy: za po¶rednictwem firmy kurierskiej DPD lub Fedex, Poczty Polskiej, b±dź też może odebrać je osobi¶cie w siedzibie firmy, pod adresem wskazanym w punkcie 1.2. niniejszego Regulaminu.

3.3. Koszty wysyłki zależne s± od całkowitej objęto¶ci i wagi zamawianych towarów.

3.4. Koszty wysyłki do miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej s± wskazywane w czasie składania zamówienia. W przypadku gdy nie zostan± one podane automatycznie podczas składania zamówienia kupuj±cy powinien zgłosić się do Sprzedaj±cego przed dokonaniem płatno¶ci za zamówienie i ustalić ich wysoko¶ć.

3.5. Koszty wysyłki za granicę ustalane s± każdorazowo – mailowo b±dź telefonicznie. W przypadku gdy warto¶ć zamówienia przekroczy kwotę 500 zł brutto (przy płatno¶ci przelewem na konto), zamówiony towar na terenie kraju wysyłany jest na koszt Sprzedaj±cego.

3.6. Wysyłka jest realizowana niezwłocznie po dokonaniu wpłaty przez kupuj±cego, nie później niż w terminie 30 dni od dokonania wpłaty.

3.7. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupuj±cy zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W takim przypadku Kupuj±cemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.

3.8. Sprzedawca odpowiada za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

4. CENY ORAZ METODY PŁATNO¦CI

4.1. Ceny oferowanych towarów podane s± w złotych polskich i zawieraj± podatek VAT. Na życzenie Kupuj±cego wystawiana jest Faktura VAT.

4.2. Kupuj±cy może wybrać następuj±ce metody płatno¶ci:

a.                  przelewem

b.                  gotówk± przy odbiorze osobistym

c.                   gotówk± za pobraniem.

4.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj±cych się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych b±dź wprowadzania w nich zmian.

 

5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Kupuj±cy będ±cy konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może odst±pić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie odpowiedniego o¶wiadczenia w terminie do 14 dni. Wystarczy wysłać o¶wiadczenie przed wskazanym wyżej terminem.

5.2. Termin czternastodniowy liczony jest od momentu  dostarczenia towaru Kupuj±cemu na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres.

5.3. Sprzedaj±cy po otrzymaniu od Kupuj±cego informacji o odst±pieniu od umowy prze¶le mu na adres e-mail b±dź też przekaże telefonicznie potwierdzenie otrzymania o¶wiadczenia o odst±pieniu od umowy

5.4. W przypadku odst±pienia od umowy sprzedaży umowa uznawana jest za niezawart±. Towar powinien zostać niezwłocznie zwrócony w niezmienionym stanie na adres Sprzedaj±cego wskazany w punkcie 1.2. niniejszego Regulaminu. Koszt odesłania towaru do Sprzedaj±cego ponosi Kupuj±cy.

5.5. Sprzedaj±cy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia zwróconego towaru dokona na rzecz Kupuj±cego należnej płatno¶ci za zwrócone towary. Płatno¶ć zostanie zwrócona przy użyciu takiej samej metody płatno¶ci jakiej użył Kupuj±cy, chyba że Kupuj±cy poprosi o inny sposób zwrotu płatno¶ci, przy czym sposób ten nie może wi±zać się dla Sprzedaj±cego z konieczno¶ci± poniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat.

 

6. REKLAMACJE

6.1. Sprzedaj±cy odpowiada wobec Kupuj±cego z tytułu rękojmi za wady na zasadach okre¶lonych w Kodeksie Cywilnym

6.2. Pisemne reklamacje, wynikaj±ce z naruszenia praw Kupuj±cego, należy kierować na adres F.P.H.U.DREWEKS Józef Antosiak, ul. Ko¶ciuszki 7, 34-220 Maków Podhalański, lub na adres e-mail: reklamacje@dreweks.eu.

6.3. Aby reklamacja została rozpatrzona Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w punkcie 1.2. niniejszego regulaminu.

6.4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

 

7. POZOSTAŁE

7.1. Za pomoc± Sklepu Internetowego Sprzedaj±cy umożliwia korzystanie z bezpłatnych usług takich jak: przegl±danie informacji w Sklepie Internetowym, udostępnianie formularza zamówienia, możliwo¶ć prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, ¶wiadczenie usługi Newsletter.

7.2. Usługi wskazane w punkcie 7.1. niniejszego regulaminu s± ¶wiadczone 24 godziny na dobę, przez cały rok.

7.3. Kupuj±cy po dokonaniu rejestracji może utworzyć swoje własne konto w Sklepie Internetowym. Rejestracji można dokonać po wybraniu towarów, formy płatno¶ci i dostawy a następnie przej¶ciu do dalszego etapu zamówienia poprzez naci¶nięcie przycisku „realizuj i zapłać”

7.4. Klient ma możliwo¶ć skorzystania z usługi Newsletter – tj. otrzymywania od Sprzedaj±cego informacji handlowych w formie wiadomo¶ci przesyłanych na wskazany przez klienta adres e-mail. Aby zapisać się do Newslettera należy na stronie głównej firmy F.P.H.U. DREWEKS podać adres e-mail, na który maj± być przysyłane wiadomo¶ci handlowe. Tylko klienci, którzy zapisz± się do Newslettera będ± otrzymywać wiadomo¶ci e-mail z informacjami handlowymi.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Ewentualne spory powstałe między Sprzedaj±cym a Kupuj±cym, będ±cym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostan± rozstrzygnięte przez s±dy wła¶ciwe zgodnie z postanowieniami wła¶ciwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, natomiast je¶li Kupuj±cy nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ewentualne spory zostan± rozstrzygnięte przez s±d wła¶ciwy ze względu na siedzibę Sprzedaj±cego.

8.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowane zostan± przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ¶wiadczeniu usług drog± elektroniczn±, oraz inne wła¶ciwe przepisy prawa polskiego.

8.3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Każdy klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez informację na stronie Sklepu Internetowego http://www.dreweks.pl/sklep.php zawieraj±c± termin wej¶cia w życie nowego Regulaminu.

8.4. Złożenie zamówienia przez Kupuj±cego jest równoznaczne z akceptacj± powyższego regulaminu.

 

  
KONTAKT

tel./fax. 00 48 33 877 30 50
kom. 530 170 542   

e-mail: biuro@dreweks.eu